Kurz  KINESIO TAPING® Foundations

POZOR!  VZHLEDEM K NEUSTÁLE PROBÍHAJÍCÍMU VÝZKUMU TERAPEUTICKÝCH MOŽNOSTÍ METODY KINESIO TAPING® DOŠLO KE ZMĚNĚ  UČEBNÍCH OSNOV 

Výuka začíná   dvoudenním kurzem, absolventi se naučí základy celé metody

Využití metody KINESIO TAPING®  ve vybraných oborech medicíny je možné dále studovat ve specializovaných jednodenních kurzech po absolvování kurzu KINESIO TAPING® FOUNDATIONS

V základním kurzu se dozvíte stručné,  důležité a hlavně pravdivé informace o historii metody a jejím autorovi. Dále se seznámíte s možnostmi ovlivňování různých fyziologických systémů lidského těla pomocí stimulace kůže a díky tomu dosažení výborných terapeutických efektů. Do výuky úvodního bloku je zařazen i základ konceptu EDF /Epidermis-Dermis-Fascie/. Zároveň je do výuky zařazen nový koncept pro manuální testování měkých tkání před i po aplikaci terapie.

Účastníci se v tomto bloku naučí základy ošetření epidermis, dermis, fascií. Dále se naučí ošetření svalů a některé korekční techniky.

Výuka probíhá kombinací teorie a praxe. Všechny aplikace primárně vysvětlí a ukáže instruktor. Pak následuje praktický nácvik jednotlivých technik na základě manuálních a pohybových hodnocení tak, aby se účastníci naučili používat aplikace co nejoptimálněji pro konkrétní diagnózy a byl tak zaručen nejvýhodnější terapeutický postup.

Dále se naučíte  teoreticky a prakticky ovládat  mechanické, šlachové, ligamentózní a lymfatické korekce včetně hodnocení.

Účastníci mají dostatek času na praktický nácvik aplikací i na případné dotazy.

Výuka probíhá podle originálních skript  vydaných autorem metody a KTAI.

Po absolvování kurzu dostanete přímo ze sídla KTAI mailem přístupový kód do databáze KTAI platný 60 dní ode dne doručení.

Absolventi kurzu mají možnost absolvovat online formou závěrečný test a získat mezinárodně platný certifikát CKTP (praktik). Test vyhodnocuje přímo KTAI. Podrobnější informace dostanete na kurzu od lektorů.

Hlavní cíle kurzů KTM1/KTM2

 • Rozlišit různé fyziologické systémy lidského těla, které se dají ovlivňovat pomocí kinesiotejpů Kinesio® Tex Tape.
 • Získat informace o jedinečných vlastnostech jednotlivých typů kinesiotejpů Kinesio Tex Tape a naučit se vybrat správný typ tejpu pro jednotlivé aplikace
 • Naučit se indikace a kontraindikace pro použití tejpů Kinesio® Tex Tape
 • Naučit se odpovídající Manual Direction Testy pro měkké tkáně a svaly
 • Naučit se Kinesio Screening Assesments pro identifikaci cílové oblasti těla pro léčbu
 • Naučit se správné aplikace Kinesio Epidermis, Dermis a Fascia tejpovacích technik /EDF/
 • Naučit se různé druhy aplikací korekčních technik: fasciální, mechanická, prostorová, funkční, lymfatická, šlachová, ligamentózní a svalová korekce
 •  Porozumnět rozdílu mezi „underactive“ a „overactive“ svalovou korekci
 • Naučit se rozeznat odpovídající tah tejpu pro různé druhy korekčních technik
 • Porozumnět rozdílu mezi ligamentózní a šlachovou korekcí
 • Rozpoznat různé situace, při kterých se dají využít funkční korekce
 • Porozumnět rozdílu mezi „long and short oscilací“ a „side to side oscilací“ používanou při fasciálních korekcích
  kplus