Kinesio Taping® Method je ucelená léčebná metoda, která umožňuje nastartovat autoreparační schopnosti organismu působením pružné tejpovací pásky – kinesiotejpu – specifických vlastností zvnějšku přes pokožku, bez přidaných farmakologických přípravků.

Autorem metody je vědec japonského původu Dr. Kenzo Kase (Doctor of Chiropractic, Certified in Acupuncture, Moxibustion). Dr. Kase hledal možnost urychlení a optimalizaci léčby svých pacientů prodloužením jejího působení do období mezi jednotlivými návštěvami u terapeuta. Od počátku využíval své znalosti západní a východní medicíny. Začal experimentovat s tehdy dostupnými pevnými tejpy, ale bez významných klinických výsledků. Začal tedy hledat materiál, který by neomezoval volný pohyb a na organismus by působil jako dotek lidských prstů. Podařilo se mu vynalézt unikátní pružný textilní materiál, který tento požadavek splňuje a má vlastnosti podobné vlastnostem lidské kůže. Toto byl začátek léčebné metody, která přináší zcela nový přístup k léčbě   pohybového aparátu a prevenci před jeho poškozením.

Dr. Kase jako autor nové léčebné metody a vynálezce pružných kinesio tejpů využil svých autorských práv a své vynálezy pojmenoval. Nová léčebná metoda dostala jméno Kinesio Taping®, pružné tejpy pojmenoval Kinesio® Tex Tape. Svá autorská práva chrání celosvětově platnými ochrannými známkami a patenty. Název Kinesio® je navíc obchodní známkou pro pružné kinesiotejpy určené k terapeutickým účelům a pro všechny ostatní produkty společnosti Kinesio Holding Corporation se sídlem v USA.  Technologii výroby svých pružných tejpů autor nikdy nepředal jiné firmě, proto ostatní pružné tejpy jiných výrobců, které se postupně objevují na trhu, nemohou mít a také nemají totožné vlastnosti . Součástí metody Kinesio Taping® jsou tedy pouze tejpy značky Kinesio® a tyto tejpy jako jediné mohou být označované za kinesiotejpy nebo za tejpy pro metodu kinesiotaping. Autor metody navíc prokázal, že pružné tejpy ostatních výrobců jsou tak odlišné, že umožňují využít benefity metody Kinesio Taping® maximálně do 50%.

Proč a jak vlastně metoda Kinesio Taping® funguje?

Zjednodušeně lze říci, že v oblasti podkoží (subcutis) je prostor, ve kterém se nacházejí receptory bolesti, krevní a lymfatické řečiště a pod. Při jakémkoliv tkáňovém traumatu reagují tkáně zánětlivou reakcí. Vzniká lokální otok, který způsobí narušení toku tělních tekutin a nárůst tlaku v podkoží. Tím jsou také aktivovány receptory bolesti. Aplikací kinesio tejpu dojde k elevaci kůže a zvětšení prostoru podkoží. Pomine tlak na receptory bolesti a ta rychle odeznívá. Současně se zlepšuje tok tělních tekutin v podkoží a startuje se tak autoreparační schopnost organismu. Přes stimulaci proprioreceptorů se tak reguluje svalové napětí a zlepšuje funkce kloubů, dochází k aktivaci nervového a oběhového systému. Dr. Kase spolu se svým týmem při výzkumech potvrdili, že nový materiál – pružný Kinesio® tejp je opravdu schopen ovlivnit svaly a pojivové tkáně zvnějšku přes pokožku.

Nová metoda byla zpočátku využívána především ortopedy a chiropraktiky, celý výzkum metody dr. Kase vlastně zahájit se skupinou svých pacientů s diagnózou artroza. K prvnímu veřejně prezentovanému užití metody došlo při olympijských hrách, kdy japonský olympijský volejbalový tým využil metodu Kinesio Taping® jako prevenci svalových a kloubních poškození. Od té doby se tato metoda začala velmi rychle šířit do celého světa. Hlavním důvodem je samozřejmě skutečnost, že terapeutické výsledky jsou od počátku vynikající. Velmi podstatnou roli ale hraje také pravidelná masivní celosvětová reklama, kterou zajišťují televizní přenosy ze sportovních soutěží. I dnes patří komentáře o tejpování různých poranění mezi hlavní informace o sportovcích při vrcholových akcích. Tato vlastně bezplatná reklama způsobila obrovskou poptávku po tejpování, která je důvodem jejího nekontrolovatelného šíření bez souhlasu autora. Protože v těchto případech chybí odborně správné informace a skutečné originální Kinesio® tejpy, dochází ke zkreslování informací o metodě, v některých případech až k její odborné devalvaci.

Jedním z cílů tohoto webu je poskytnout všem zájemcům o metodu autentické, nezkreslené a hlavně aktuální informace, které o své metodě a výsledcích jejího  dalšího klinického zkoumání poskytuje odborné veřejnosti její autor.

Hlavní indikace metody Kinesio Taping®

Podle dosavadních poznatků při preventivním a léčebném využívání metody i podle neustále probíhajícího výzkumu je dnes metoda využívána především v těchto případech:

 • bolesti zad (krční, hrudní i bederní páteř)
 • svalové a úponové bolesti, traumata a záněty
 • bolesti hlavy – především migrény
 • distorze a dislokace kloubů
 • skoliózy a to i v dětském věku
 • artróza
 • epikondylitidy – tenisový, golfový, oštěpařský loket
 • problémy s Achilovou šlachou
 • syndrom karpálního tunelu
 • problémy s nožní klenbou
 • lymfedémy a otoky
 • optimalizace a urychlení léčby při ortopedických operacích
 • léčba a hojení jizev
 • gynekologické problémy,
 • neurologické potíže a řada dalších

V současné době představujeme novinku v Kinesio Taping® Method – koncept EDF.

Dr. Kenzo Kase spolu se svým týmem uzavřeli další téměř 30ti letý klinický výzkum a představili světu zcela novou a unikátní léčebnou metodu, kterou nazvali EDF (epidermis-dermis-fascie). Stejně jako v počátcích kinesio tapingu musel dr. Kase  vynalézt nový materiál, který by umožňoval realizovat jeho představy, musel i pro tuto metodu vynalézt kinesio tejp nových vlastností. Její neoddělitelnou součástí je  kinesio tejp, který představuje další generaci  kinesiotapingu. Dostal název Kinesio® Tex Gold FP™. Svou jemností a prodyšností připomíná lehký dotyk lidského prstu a ještě lépe naplňuje původní vizi dr. Kase. Technologie výroby je chráněna patentem. Tato novinka v Kinesio® tejpech díky svým vlastnostem  také rozšířila okruh pacientů o děti a seniory s tenkou, jemnou pokožkou.

V současnosti jsou známy pouze tyto zdravotní kontradikace metody Kinesio Taping®:

 • poškozená pokožka a otevřená poranění
 • zánětlivá onemocnění kůže
 • maligní tumory
 • problémy s křečovými žilami a krevním řečištěm

Kinesio Taping® Association International (KTAI)

KTAI založil v roce 1984 autor metody Dr. Kenzo Kase a dosud stojí v jejím čele. Asocice má sídlo v USA

Hlavní úkoly KTAI:

  • organizace a vyhodnocování neustále probíhajícího vědeckého výzkumu a klinického ověřování účinků aplikací Kinesio Taping® Method na další diagnózy, dále pak testování a vývoj kinesio tejpů tomu odpovídajících vlastností. Výzkumný tým dnes tvoří nejenom skupina špičkových lékařů , ale také odborníků z jiných oborů – například z oboru nanotechnologií, veterinárních lékařů a podobně. V současné době jsou tímto týmem KTAI prezentovány novinky v oblasti Kinesio Taping® Method – technika EDF a Kinesio Equine® /speciální tejp pro koně/
  • organizace celosvětově jednotného formátu výuky Kinesio Taping metody prostřednictvím týmu certifikovaných instruktorů. Dr. Kenzo Kase má zájem na šíření své metody do řad odborné veřejnosti na celém světě. Proto věnuje maximální pozornost kvalitě výuky své metody a osobně se podílí na výcviku i prověřování schopností certifikovaných instruktprů KTAI, zabezpečování průběžné informovanosti instruktorů o novinkách ve výzkumu metody, jejich zapojování do výzkumných úkolů a také jejich pravidelné přezkušování.  Legální forma výuky probíhá podle celosvětově jednotných autorských skript. Formát vzdělávání, výuková skripta, používaný obrazový a audio materiál i certifikáty, potvrzující účast na kurzech a dosaženou úroveň vzdělání, jsou celosvětově chráněny autorskými právy a ochrannými známkami. Legální je tedy pouze výuka KTM podle tohoto formátu vzdělávání.

Kinesio Holding Corporation se sídlem v USA je organizací, která vyrábí originální tejpy pod značkou Kinesio®. V současné době jsou na evropském trhu kinesiotejpy Kinesio® Tex Classic, Kinesio® Tex Gold FP™ a Kinesio® Tex Performance+,  které jsou chráněny ochrannými známkami, patenty a ™ a jako jediné jsou autorem metody testovány a tedy určeny pro aplikace Kinesio Taping® Method.