Image
Nahoru
Navigace

Formát výuky Kinesio Taping® Method

U nás vyučujeme autentickou podobu Kinesio Taping® Method (KTM) v souladu s pravidly stanovenými jejím autorem a Kinesio Taping® Association International (KTAI).

Podle těchto pravidel je svět rozdělen na určitá teritoria a pro každé takové teritorium je stanoven výhradní zástupce KTAI, který má za úkol organizovat výuku metody a současně je výhradním originálních Kinesio® produktů. Pro každé teritorium je také vybrán, vyškolen a po složení předepsaných zkoušek certifikován instruktor. Tento instruktor je oprávněn vyučovat KTM pouze ve svém teritoriu. Instruktor se prokazuje certifikátem, vydaným KTAI a podepsaným přímo Dr. Kenzo Kasem. Ke svému jménu připojuje titul CKTI (Certified Kinesio Taping® Instructor). Celosvětový seznam instruktorů naleznete na www.kinesiotaping.com.

POZOR! Autor metody a KTAI prohlašují, že toto je jediná forma výuky metody KTM a důrazně se distancují od obsahu různých kurzů, vydávaných za kurzy kinesiotapingu nebo terapeutického využití pružných tejpů. Neexistují žádné legální odnože nebo školy, které by měli oprávnění metodu vyučovat a kde by tedy absolventi měli záruku, že se naučí skutečný kinesiotaping.

Instruktorem pro ČR a SR je člen našeho týmu Mgr. Michal Peroutka, CKTI. Certifikát naleznete zde.

Pro organizaci školení a dovoz originálních Kinesio® produktů má každá země svého zástupce.

Výhradním zástupcem pro ČR je firma EUROSAD, s.r.o. S platností od 1. 2. 2016 se tato firma stala výhradním zástupcem také pro SR.  /Předchozímu zástupci pro SR firmě ECOM DDV s.r.o.bylo zastupování k 31. 1. 2016 ukončeno/.

 

Výuka metody je členěna do celků, které na sebe navazují a zájemce o metodu je musí absolvovat postupně. Výuka metody je uprčena pouze pro odbronou zdravotnickou veřejnost.

POZOR! S platností od 1.7.2017 dochází ke změně osnov jednotlivých kurzů. Autor metody a KTAI přistoupili k tomuto kroku proto, aby zařadili do výuky nejaktuálnější poznatky neustále probíhajícího klinického výzkumu metody. NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ZMĚNOU JE ZAŘAZENÍ VÝUKY NOVÉ TECHNIKY E-D-F JIŽ DO ÚVODNÍHO KURZU KT1/KT2

KT1+KT2 – základním formátem výuky KTM jsou kurzy Kinesio Taping® Fundamental a Kinesio Taping® Advanced.

KT3 – navazující jednodenní kurz Kinesio Taping® Clinical concepts and Advanced Taping Methods. Tyto tři kurzy jsou pro všechny účastníky stejné.

Dále pak navazuje 6 specializovaných kurzů KT4

KT4 – Neurological concepts

KT4 – Myofascial massage concepts

KT4 – Sport orthopedic concepts

KT4 – Lymphatic concepts

KT4 – Pediatrics concepts

KT4 – Hand therapy concepts

Z těchto kurzů si zájemce může vybrat jeden nebo několik podle své odborné specializace.

Po absolvování každého kurzu obdrží účastník certifikát vydaný přímo KTAI, který obsahuje specifický kód. Držitel certifikátu je pod tímto kódem zanesen do celosvětové databáze absolventů originálních kurzů KTM. Tato jednotná evidence umožňuje mimo jiné i to, aby zájemce o KTM absolvoval jednotlivé kurzy v různých zemích podle svého zájmu. Pro každý termín všech kurzů KTM bude současně vystaven certifikát s kredity do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Výuka probíhá v českém jazyce a podle originálních skript vydaných autorem metody KTAI, které jsou v angličtině. Zájemce o metodu nemusí mít pokročilé znalosti angličtiny, protože instruktor vše přeloží do češtiny a je dán dostatečný prostor pro psaní poznámek. Je však dobré seznámit se s anglickou odbornou terminologií používanou ve skriptech. Účastník vzdělávání má možnost po absolvování kurzů KT1, KT2 a KT3 složit online test a získat celosvětově platný certifikát CKTP (Certified Kinesio Taping® Practitioner). Tento test je veden v angličtině.

Při výuce všech kurzů KTM jsou používány výhradně originální Kinesio® tejpy.